Hoteles en Kanazawa-Shiyakusho Kanazawa-Shiyakusho

Temperaturas y Clima de Kanazawa-Shiyakusho

Enero

Mayormente nublado

Febrero

Parcialmente nublado

Marzo

Parcialmente nublado

Abril

Parcialmente nublado

Mayo

Parcialmente nublado

Junio

Parcialmente nublado

Julio

Parcialmente nublado

Agosto

Parcialmente nublado

Septiembre

Parcialmente nublado

Octubre

Parcialmente nublado

Noviembre

Parcialmente nublado

Diciembre

Parcialmente nublado
 • Días lluviosos 90%
 • Días tormentosos 26%
 • Días ventosos 39%
 • Días con nieve 57%
 • Días lluviosos 84%
 • Días ventosos 35%
 • Días con nieve 49%
 • Días lluviosos 76%
 • Días lluviosos 59%
 • Días lluviosos 54%
 • Días lluviosos 57%
 • Días Humedos 83%
 • Días calurosos 61%
 • Días lluviosos 61%
 • Días Humedos 100%
 • Días calurosos 77%
 • Días lluviosos 51%
 • Días Humedos 100%
 • Días calurosos 28%
 • Días lluviosos 60%
 • Días Humedos 91%
 • Días lluviosos 62%
 • Días Humedos 34%
 • Días lluviosos 76%
 • Días lluviosos 89%
 • Días tormentosos 31%
 • Días ventosos 38%
 • Días con nieve 31%